Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mixed Methods Research Design
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Katrin Niglas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8007.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8007.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/16.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Katrin Niglas  
IFITD/17.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Katrin Niglas  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/18.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Katrin Niglas en
IFITD/19.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Katrin Niglas en
  1 rühm    

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/20.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Katrin Niglas en
IFITD/21.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Katrin Niglas en
  1 rühm