Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/20.DT Infoühiskonna tehnoloogiad

Üldained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6   6             Katrin Niglas en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6 6                
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 4               Katrin Niglas en
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4     4           Katrin Niglas en
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6       6         Katrin Niglas en
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4       4         Peeter Normak en
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4     4           en
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 20 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6                  
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6                  
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8   8             Peeter Normak en
Valikained vähemalt 10 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
DTI8003.DT Teadusseminar 3                 en
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4   4             Maria Jesus Rodriguez Triana en
DTI8007.DT Teaduskollokvium 4       4         David Jose Ribeiro Lamas en
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4 4               David Jose Ribeiro Lamas en
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3   3             en
 
Individuaalained  
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024 Vastutav õppejõud  
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6                  
IFI8103.DT Kvalifikatsioonieksam 6                  
IFI8107.DT Eriala individuaalaine 4                  
IFI8113.DT Eriala individuaalaine 3                  
IFI8114.DT Eriala individuaalaine 5                  
 
Doktoritöö  
Kohustuslikud ained 180 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Sügis 2022 Kevad 2023 Sügis 2023 Kevad 2024
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFITD/20.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFITD/20.DT