Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Trends in Human-Computer Interaction
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8110.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8110.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad David Jose Ribeiro Lamas en
  Kaasõppejõud:
Nuno Correia
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/19.DT Infoühiskonna tehnoloogiad David Jose Ribeiro Lamas en
IFITD/20.DT Infoühiskonna tehnoloogiad David Jose Ribeiro Lamas en
  1 rühm