Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAN7067.HR Arendusprotsesside eestvedamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Leadership in Development Processes
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAN7067.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAN7067.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia  

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia