Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Bachelor's Seminar
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6421.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6421.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused