Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIJ7028.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Civil Society and Social Innovations
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIJ7028.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIJ7028.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused