Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIP7525.YK Demokraatia väljakutsed

Õppeaine nimetus inglise keeles: Democracy's challenges
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIP7525.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIP7525.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused