Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mustafa Can Özdemir

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: rajaz@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7362.DT Interaktsioonidisaini praktikum 12 IFIMM/23.DT     en

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7374.DT Interaktsioonidisaini praktikum 10 IFIMM/24.DT     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.