Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7501.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Foundations of Human-Computer Interaction
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7501.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7501.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTIDM/22.DT Interaktsioonidisain Mustafa Can Özdemir en
  Kaasõppejõud:
Yulia Sion