Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Juri Mets

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.mets@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI7005.DT Kriitiline mõtlemine ja eetika 4
IFI7411.DT E-valitsuse õiguslikud alused 6