Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

- Farhat-Ul-Ain

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: -.farhat-ul-ain@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7361.DT Käitumise muutmisele suunatud disain 4     en

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4     en
IFI7239.DT Andmeanalüüs: kirjeldav ja üldistav statistika 6 IFIMM/24.DT     en
IFI7316.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6 IFIMM/24.DT     en
IFI7364.DT Interaktsioonidisaini psühholoogia 4     en
IFI7501.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6 DTIDM/24.DT     en

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7361.DT Käitumise muutmisele suunatud disain 4 IFIMM/24.DT     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.