Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7361.DT Käitumise muutmisele suunatud disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design for Behaviour Change
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7361.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7361.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon - Farhat-Ul-Ain en
TSTM/22.LT Heaolu ja tervisekäitumine - Farhat-Ul-Ain en
TSTM/23.LT Heaolu ja tervisekäitumine - Farhat-Ul-Ain en

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon - Farhat-Ul-Ain en