Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kõrvaleriala: Digihumanitaaria (AIAJB/24.HT)

Digihumanitaaria  
Kohustuslikud ained 48 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6 6        
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6   6      
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 6       Jaagup Kippar  
IFI6219.DT Tehnoloogia ja ühiskond 6       6 Marianne Paimre  
IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 6   6     Jaagup Kippar  
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6     6   Jaagup Kippar  
IFI6223.DT Keel ja tehnoloogia 6     6   Kais Allkivi-Metsoja  
IFI6235.DT Multimeediumi tehnoloogiad 6       6 Andrus Rinde  

Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/AIAJB/24.HT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/AIAJB/24.HT