Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

AIAJB/18.HT Ajalugu: Digihumanitaaria

Digihumanitaaria
Kohustuslikud ained 48 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6 6      
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6   6    
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 6       Jaagup Kippar
IFI6219.DT Tehnoloogia ja ühiskond 6       6 Terje Väljataga
IFI6220.DT Digitaalne informatsioon ja kommunikatsioon 6       6 Marianne Paimre
IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 6   6     Jaagup Kippar
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6     6   Jaagup Kippar
IFI6223.DT Keel ja tehnoloogia 6     6   Pille Eslon
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/AIAJB/18.HT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/AIAJB/18.HT