Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/16.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2017

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4 Katrin Niglas  
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 4 EAP