Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Hillar Põldmaa

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

2023

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/20.DT
Dünaamiliselt rakenduste turvatestimist teostava tööriista valik finantsettevõttele
(Selection of the Dynamic Application Security Testing Tool for the Financial Institution)
29.05.2023 ETERA

2022

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/20.DT
ITSM protsesside automatiseerimine IT-kasutajatoe töö paremaks koordineerimiseks ja teenuse kvaliteedi parendamiseks
(Automation of ITSM Processes to Improve Company IT Service Desk Workflow and Service Feedback)
02.06.2022 ETERA
IFIFB/18.DT
Krüptorahade kasutamisega seotud riskistsenaariumid
(Risk Scenarios Related to the Use of Cryptocurrencies )
01.06.2022 ETERA

2021

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/18.DT
Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendamine keskmise suurusega energiaettevõttes
(Implementation of the Estonian Information Security Standard (E-ITS) In a Medium-Sized Energy Company)
04.06.2021  
IFITM/19.DT
Infoturbeüksuse rakendamise võimalused tervishoiuteenuse osutaja näitel
(Possibilities of Implementing an Information Security Unit on the Example of a Health Care Provider)
04.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT
Kaasaegsed küberkaitse meetodid ja nende rakendamine Linux operatsioonisüsteemis
(Modern Cybersecurity Methods and Their Implementation in the Linux Operating System)
01.06.2021 ETERA

2020

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/17.DT
E-maili turbelahenduste kasutuselevõtt õngitsusrünnete vähendamiseks Eesti domeenis
(Implementation of E-Mail Security Solutions to Reduce Phishing Attacks in the Estonian Domain)
15.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT
Õngitsusründe eksperiment Tallinna Ülikooli tudengite ja töötajate näitel
(Phishing Experiment on the Example of Tallinn University's Students and Employees)
03.06.2020 ETERA

2019

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/17.DT
IT riskijuhtimine Eesti meditsiinisektori näitel
(IT Risk Management Based on the Example of the Estonian Medical Sector)
06.06.2019 ETERA

2017

Study programme version Title Defended Thesis  
IFITM/15.DT
Mittefunktsionaalsete nõuete määratlemine turvalise tarkvaraarenduse hankimiseks Eesti avalikus sektoris
(Defining Non-functional Requirements for Secure Software Development Procurement in Estonian Public Sector)
07.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT
ERP süsteemi pääsuõiguste halduse analüüs ettevõtte ärivajaduste näitel
(Analysis of the ERP System Access Privileges Management: the Business Case)
06.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT
E-residentsuse riskianalüüs panganduses
(Risk Analyze of E-residency in Banking Sector)
06.06.2017 ETERA

2012

Study programme version Title Defended Thesis  
IFIFB/07.DT
Statistikaameti veebilehe vastavusse viimine W3C ja WCAG standarditega - kontseptsioon ja disain
(Alignment of the Statistics Estonia Website with the W3C and WCAG Standards – the Conception and Design)
25.01.2012