Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tiiu Kaljas

Profiilid: ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/16.DT Õuesõpe põhikooli matemaatika tundides 07.06.2018 ETERA
MLMOM/16.DT Konstruktsiooniülesanded põhikooli matemaatikaõppes 07.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/15.DT Pindala mõiste kujundamine II ja III kooliastmes 09.06.2017  

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Erinevate metafooride kasutamine täisarvude liitmise ja lahutamise õpetamisel 6. klassis 06.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/13.DT Üldpädevuste arendamine põhikooli matemaatikaõppes 04.06.2015  
MLMOM/10.DT Protsentarvutuse õpetamise metoodika 23.01.2015  

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/11.DT Mõõtmine II kooliastmes 05.06.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Lõiming põhikooli matemaatikaõppes 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Hinnanguline arvutamine 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Matemaatika töövihik ja selle funktsioonid 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Probleemülesanded ja nende lahendamine III kooliastme matemaatikas 04.06.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Probleemülesanded ja nende lahendamine II kooliastme matemaatikas 03.06.2011