Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLLB/16.LT Integreeritud loodusteadused: Infotehnoloogia loodusteadustes

Infotehnoloogia
Kohustuslikud ained 33 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud
IFI6023.DT Arvutigraafika 4   4         Romil Rõbtšenkov
IFI6049.DT Intellektuaalne omand ja andmekaitse 3     3       Tanel Õunapuu
IFI6069.DT Programmeerimise põhikursus 4       4     Jaagup Kippar
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4     4       Inga Petuhhov
IFI6076.DT Veebiprogrammeerimine 4     4       Andrus Rinde
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4         4   Jaagup Kippar
IFI6203.DT Robootika 4       4     Jaagup Kippar
IFI6214.DT Veeb ja meedia elemendid 6       6     Andrus Rinde
Valikained vähemalt 9 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3     3       Jaagup Kippar
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4       4     Kalle Kivi
IFI6101.DT Asjade internet 3           3 Jaagup Kippar
IFI6102.DT 3D animeerimine 3         3   Andrus Rinde
IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine 4       4     Romil Rõbtšenkov
LTI6003.LT Välispraktika 9            
 
Tarkvaraarenduse praktika
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud
IFI6213.DT Tarkvaraarenduse praktika 6       6     Inga Petuhhov
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLLB/16.LT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLLB/16.LT