Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merle Laurits

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mlemberg@tlu.ee

Profiilid: ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6 INITB/16.DT     en
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.