Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merle Laurits

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mlemberg@tlu.ee

Profiilid: ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6049.DT Inforessursside liigitamine ja liigitussüsteemid 3
INT6052.DT Integreeritud raamatukogusüsteemid 4
INT6079.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 4
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4