Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Kevad 2019

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained: Kogemuste kujundamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4 Aleksander Väljamäe en
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4 en
 
Erialaainete aluskursused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6 Timo Tobias Ley en
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7309.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Ilja Šmorgun en
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 Hans Põldoja en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4 David Jose Ribeiro Lamas en
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7315.DT Praktika 6 Vladimir Tomberg en
 
Kohustuslikud ained: 32 EAP
Valikained: 10 EAP