Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/17.DT Infoteadus — Sügis 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3 Vanessa Vorteil  
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4 Aira Lepik  
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4 Jelena Vendelin  
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6 Aira Lepik en
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6 Silvi Metsar  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6011.DT Infoteenindus 4 Elviine Uverskaja  
 
Kohustuslikud ained: 26 EAP
Valikained: 7 EAP