Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/17.DT Matemaatika — Kevad 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 Jaanika Meigas  
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6002.DT Matemaatiline analüüs I 5 Anna Šeletski  
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4 Jüri Kurvits  
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6 Andi Kivinukk  
MLM6402.DT Algebra ja geomeetria 6 Anna Šeletski  
 
Kohustuslikud ained: 27 EAP
Valikained: 0 EAP