Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM.DT Haridustehnoloogia

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFHTM/15.DT E-kursuse disain Eesti Erasmus+ üldharidusprojektide taotlejatele Kairit Tammets 05.06.2019 ETERA
IFHTM/15.DT Õpimärkide kasutamine e-ohutuse pädevuste hindamisel esimeses kooliastmes Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Eelkooliealise lapse programmeerimisoskuse arengu toetamine LEGO robotite rakendamisel Linda Helene Sillat 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega Kai Pata, Eka Jeladze 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT VALI IT!“ ümberõppeprogrammi tulemuslikkust mõjutavad tegurid Kai Pata, Ants Sild 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Digitaalse lugemispäeviku rakendamine lugemismotivatsiooni toetamiseks esimeses kooliastmes Linda Helene Sillat 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus e-Koolikoti kontekstis Mart Laanpere 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Foneemanalüüsil põhineva õigekirjaoskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ja evalveerimine Hans Põldoja 05.06.2019 ETERA
IFHTM/14.DT Põhikooli õpilaste toimetulek veebis leviva vale informatsiooniga Birgy Lorenz 04.06.2019 ETERA
IFHTM/15.DT Noorsootöötajate digipädevuste arendamine nutikas noorsootöös Linda Helene Sillat 04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused Mart Laanpere, Aleksandra Ljalikova 04.06.2019 ETERA
IFHTM/16.DT Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Digipeegli kohandamine innovatsiooni juhtimiseks lasteaias Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Mitteformaalne õppimine Tartu haridustehnoloogide võrgustiku näitel Kairit Tammets 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Põhikooli III kooliastme õpilaste loovuspädevuse arendamine lõimitud õpistsenaariumite toel Terje Väljataga 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Interdistsiplinaarne õpe ja digitaalne õppevara III kooliastmes – võimalused ja kitsaskohad Terje Väljataga 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Multikultuurse tausta mõju digipädevustele Kairit Tammets 04.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad Mart Laanpere 04.06.2019 ETERA