Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM.DT Haridustehnoloogia

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

IFHTM/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/18.DT Digiküpsuse hindamismudeli väljatöötamine noortekeskustele hindamisvahendi Digipeegel põhjal Mart Laanpere
IFHTM/18.DT Sensoripõhiste teaduslaborite rakendamine kodanikuteaduse koolidevahelises kompententsikeskuses II-III kooliastmes Kai Pata, Külli Kori
IFHTM/18.DT Tehnoloogilised võimalused plagiaadi ennetamisel Hans Põldoja
IFHTM/18.DT Kaasava disaini põhimõttel loodud uudne digistrateegia Tallinna keskkooli näitel Kairit Tammets
IFHTM/18.DT Toiduõppe e-õpiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine vastavalt muutunud õpikäsitlusele Kairit Tammets, Hans Põldoja
IFHTM/18.DT Digitaalne mäng arvuti tervise, hügieeni ja ergonoomika õpetamise jaoks Mikhail Fiadotau
IFHTM/18.DT Digipöördega seotud muudatused II ja III kooliastme õpetajate igapäevatöös Tallinna koolide näitel Linda Helene Sillat
IFHTM/18.DT Eelkooliealise lapse digipädevuste toetamine Läänemaa näitel Linda Helene Sillat
IFHTM/18.DT Arendusprogramm digipädevuste kujundamiseks rakenduskõrghariduse õppejõududele Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži näitel Linda Helene Sillat
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse juhtkonna roll õpetajate digipädevuste toetajana Linda Helene Sillat
IFHTM/18.DT Eelkooliealiste laste eneseregulatsioonioskuste arengu toetamise võimalused digitaalsete õpimängude toel Terje Väljataga
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse õpetaja toetamine õpperobootika juurutamisel teadmiste omaksvõtu mudelit kasutades Janika Leoste, Timo Tobias Ley
IFHTM/18.DT Õpetaja interaktiivne teejuht nutirakenduste ratta näitel Maia Lust
13 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

IFHTM/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/17.DT Mart Laanpere
IFHTM/17.DT Mart Laanpere, Kairit Tammets
IFHTM/17.DT Kai Pata
IFHTM/17.DT Martin Sillaots
IFHTM/17.DT Ilkka Johannes Kosunen, Ene Varik-Maasik
IFHTM/17.DT Terje Väljataga
IFHTM/17.DT Terje Väljataga
7 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

IFHTM/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/16.DT Kai Pata
IFHTM/16.DT Hans Põldoja
IFHTM/16.DT Mängustatud eneseanalüüsi vahend karjääriõppe kontekstis Martin Sillaots
3 registreeritud lõputöö teemat
1 ilma lõputöö teemata üliõpilane

IFHTM/15.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/15.DT Matemaatikaõpetajate täienduskoolituskursus raalmõtlemise õpetamisest: õppedisain ja prototüübi arendus Mart Laanpere
1 registreeritud lõputöö teema