Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM.DT Haridustehnoloogia

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

IFHTM/19.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/19.DT Arvutipõhine võõrkeele rääkimisoskuse välishindamine Eesti kontekstis - võimalused ja kitsaskohad Mart Laanpere
IFHTM/19.DT Õpilaste digipädevuste tasemetöö koostamine ECD meetodil Mart Laanpere
IFHTM/19.DT Isikuandmete kaitse seaduse rakendamine X kooli näitel Kai Pata
IFHTM/19.DT Juhtumiuuring: kooli visiooni mõju digiküpsuse arengu kavandamisele ja elluviimisele Kai Pata
IFHTM/19.DT Õppijakeele korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain Hans Põldoja, Kais Allkivi-Metsoja
IFHTM/19.DT Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna prototüübi disain II ja III kooliastmele Hans Põldoja
IFHTM/19.DT Koolieelikute omadussõnavara rikastamine digitaalse õpimängu abil Hans Põldoja, Reili Argus
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogilise koosloome toetamise partnerlusmudeli välja töötamine ja evalveerimine Kairit Tammets
IFHTM/19.DT Õppimise personaliseerimist toetavad praktikad põhikooli I ja II astmes Kairit Tammets
IFHTM/19.DT Digitaalse arengumapi prototüübi arendamine ja evalveerimine alushariduses Linda Helene Sillat, Kaire Kollom
IFHTM/19.DT Jagatud juhtimise toetamine läbi haridustehnoloogide õpivõrgustiku alushariduse näitel Linda Helene Sillat, Kairit Tammets
IFHTM/19.DT Algklasside programmeerimisõpetuse õppematerjalide kvaliteedi hindamine rakendades erinevaid õppemeetodeid Linda Helene Sillat
IFHTM/19.DT Digitaalsete õppematerjalide leidmine ning rakendamine lasteaia- ja algklassiõpetajate poolt Kaire Kollom
IFHTM/19.DT Dünaamiliselt muutuva kompetentsimaatriksi loomise põhimõtted organisatsioonis Kadri-Liis Kusmin
IFHTM/19.DT Digitaalsete õpimängude kasutamine elektri teema vastu huvi tekitamiseks põhikooli füüsikatunnis Külli Kori, Erkki Soika
15 registreeritud lõputöö teemat
4 ilma lõputöö teemata üliõpilast

IFHTM/18.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/18.DT Sensoripõhiste teaduslaborite rakendamine kodanikuteaduse koolidevahelises kompententsikeskuses II-III kooliastmes Kai Pata, Külli Kori
IFHTM/18.DT Probleemipõhine digioskuste algkoolituse valikmoodulitega kursuse disain täiskasvanutele Kai Pata
IFHTM/18.DT Kaasava disaini põhimõttel loodud uudne digistrateegia Tallinna keskkooli näitel Kairit Tammets
IFHTM/18.DT Digitaalne mäng arvuti tervise, hügieeni ja ergonoomika õpetamise jaoks Mikhail Fiadotau
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse juhtkonna roll õpetajate digipädevuste toetajana Linda Helene Sillat
IFHTM/18.DT Õpetaja interaktiivne teejuht nutirakenduste ratta näitel Maia Lust
6 registreeritud lõputöö teemat

IFHTM/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/17.DT Mart Laanpere
IFHTM/17.DT Mart Laanpere, Kairit Tammets
IFHTM/17.DT Kai Pata
IFHTM/17.DT Ilkka Johannes Kosunen, Ene Varik-Maasik
IFHTM/17.DT I ja II kooliastme küberkaitse alane talendijaht KüberNööpnõela näitel Birgy Lorenz
IFHTM/17.DT Terje Väljataga
6 registreeritud lõputöö teemat

IFHTM/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
IFHTM/16.DT Mängustatud eneseanalüüsi vahend karjääriõppe kontekstis Martin Sillaots
1 registreeritud lõputöö teema