Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITB/16.DT Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil 06.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus e-Koolikoti kontekstis 05.06.2019 ETERA  
IFHTM/16.DT Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused 04.06.2019 ETERA  
IFHTM/16.DT Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis 04.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT Digipeegli kohandamine innovatsiooni juhtimiseks lasteaias 04.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad 04.06.2019 ETERA