Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

INITB.DT Information Science

Final theses Current supervision
 

Final theses

Study programme version Title Supervisors Defended Thesis
INITB/16.DT
Veebilehe Eesti Fotopärand kasutuslikkuse hindamine
(Evaluating the Usability of the Website Estonian Photo Heritage)
Elviine Uverskaja 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT
Üliõpilaste sotsiaalmeedia kasutusharjumused ja teadlikkus turvalisusest ning andmekaitsest: Tallinna Ülikooli üliõpilaste näitel
(University Students' Social Media Usage Habits and Awareness of Safety and Data Protection: Based on the Students of Tallinn University )
Elviine Uverskaja 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT
Raamat nõudmisel (Print-on-Demand) tehnoloogia rakendamisest Eestis
(Print-on-Demand Publishing in Estonia)
Aile Möldre 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT
Eesti kirjastuste tegevus sotsiaalmeedias Facebooki näitel
(Social Media Usage by Estonian Publishers: on the Example of Facebook )
Aile Möldre 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT
Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil
(Metadata Application Profile for Learning Resources in General Education in Estonia)
Mart Laanpere, Hans Põldoja 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT
Gümnaasiumiõpilaste lugemisharjumused Lääne-Virumaa koolide näitel
(Reading Habits of High School Students on the Example of Lääne-Virumaa Schools)
Aile Möldre 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT
E-raamatute laenutamisvõimalused Eesti rahvaraamatukogudes maakonnaraamatukogude hoiakute, vajaduste ja ootuste vaates
(E-book Lending Opportunities in Estonian Public Libraries: Attitudes, Needs and Excpectations of County Libraries)
Silvi Metsar 06.06.2019 ETERA
INITB/14.DT
Gümnasistide lugemisharjumused ja -eelistused Tallinna Inglise Kolledži ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi näitel
(Reading Habits and Preferences of High Schools, by the Example of Tallinn Laagna High School and Tallinn English College’s)
Aile Möldre 25.01.2019 ETERA
INITB/15.DT
Taastuvenergia teema kajastamine Eesti päevalehtedes
(Review Energy Theme in the Estonian Daily Newspapers)
Elviine Uverskaja 25.01.2019 ETERA