Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Transmedia Storytelling Theories and Methods
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/BFI7027.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/BFI7027.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused