Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Transmedia Storytelling Theories and Methods
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/BFI7027.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/BFI7027.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud en

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud en
IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon en
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon en

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud en

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/20.DT Digitaalsed õpimängud en