Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++

Õppeaine nimetus inglise keeles: Object Oriented Programming in C++
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6071.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6071.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/20.DT Informaatika Jaagup Kippar  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/21.DT Informaatika Jaagup Kippar  

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Jaagup Kippar