Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++

Õppeaine nimetus inglise keeles: Object Oriented Programming in C++
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6071.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6071.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/16.DT Informaatika Jaagup Kippar  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/17.DT Informaatika Jaagup Kippar  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/18.DT Informaatika Jaagup Kippar  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/19.DT Informaatika Jaagup Kippar