Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6237.DT 3D modelleerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: 3D Modelling
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kalle Kivi
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6237.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6237.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Kalle Kivi  
IFIFB/23.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Kalle Kivi  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/24.DT Informaatika Kalle Kivi  
IFIFB/24.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Kalle Kivi