Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data Analysis: Descriptive Statistics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7041.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7041.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud - Farhat-Ul-Ain en
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon - Farhat-Ul-Ain en