Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data Analysis: Descriptive Statistics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7041.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7041.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/21.DT Digitaalsed õpimängud Triinu Jesmin en
DTLGM/22.DT Digitaalsed õpimängud Triinu Jesmin en
IFIMM/21.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Triinu Jesmin en
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Triinu Jesmin en
  1 rühm    
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia Kadri Mettis  
  Kaasõppejõud:
Paula Joanna Sillat