Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design of Game Assets
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7177.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7177.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused