Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design of Game Assets
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7177.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7177.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Mikhail Fiadotau  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Mikhail Fiadotau  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau en
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Mikhail Fiadotau en
  1 rühm