Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7180.DT Prototüüpide loomine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Prototyping
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7180.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7180.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/22.DT Digitaalsed õpimängud Vladimir Tomberg en
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en