Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7180.DT Prototüüpide loomine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Prototyping
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7180.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7180.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/22.DT Digitaalsed õpimängud Vladimir Tomberg en
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en
  1 rühm    

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/21.DT Digitaalsed õpimängud Vladimir Tomberg en
IFIMM/21.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en
  1 rühm    

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/20.DT Digitaalsed õpimängud Vladimir Tomberg en
IFIMM/20.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en
  1 rühm    

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en