Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7207.DT Digitaalne õppevara

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Learning Resources
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7207.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7207.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere