Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7207.DT Digitaalne õppevara

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Learning Resources
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7207.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7207.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Mart Laanpere  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere  
INITM/19.DT Infoteadus Mart Laanpere  
  1 rühm    

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere  
  1 rühm Kaasõppejõud:
Hans Põldoja
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere  
  1 rühm Kaasõppejõud:
Hans Põldoja