Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Interaction Design Methods
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Merja Lina M. Bauters
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7313.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7313.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en