Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7316.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Foundations of Human-Computer Interaction
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mustafa Can Özdemir
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7316.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7316.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon - Farhat-Ul-Ain en