Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7351.DT Mängustamise kavandamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Gamification Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Peadar Charles Callaghan
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7351.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7351.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/24.DT Digitaalsed õpimängud Peadar Charles Callaghan en