Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Peadar Charles Callaghan

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: peadar@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7348.DT Õppemängu disain 4     en

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7345.DT Mängureeglite kavandamine 4 DTLGM/24.DT     en

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7348.DT Õppemängu disain 4 DTLGM/24.DT     en

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7351.DT Mängustamise kavandamine 4 DTLGM/24.DT     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.