Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7357.DT Laiendatud reaalsuse töötuba

Õppeaine nimetus inglise keeles: Extended Reality Workshop
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7357.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7357.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Pavel Smutný en