Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Mängunduse moodul  
Kohustuslikud ained 40 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Martin Sillaots en
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Martin Sillaots en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Nuno Correia en
IFI7331.DT Mängu tasemete kavandamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
IFI7333.DT Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid 4 4       Triinu Jesmin en
IFI7345.DT Mängureeglite kavandamine 4 4       Peadar Charles Callaghan en
IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse 4 4       Mikhail Fiadotau en
IFI7347.DT Mängude uuringud 4 4       Vladimir Tomberg en
IFI7348.DT Õppemängu disain 4   4     Peadar Charles Callaghan en
IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4     4   - Farhat-Ul-Ain en
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4 4       Ahmed Mohamed Said Anwar Elshenawy en
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4 4       Anni Hô en
IFI7325.DT 3D-graafika loomine arvutimängudele 4       4 Andrus Rinde en
IFI7338.DT Agiilne projektijuhtimine 4     4   Martin Sillaots en
IFI7339.DT Mänguarendusprojekt 4     4   Yaraslau Kot en
IFI7350.DT Mängutööstus 4     4   Brandon Marsh en
IFI7351.DT Mängustamise kavandamine 4 4       Peadar Charles Callaghan en
IFI7354.DT Interaktiivne lugude jutustamine digitaalses meedias 4   4     Mikhail Fiadotau en
 
Valikmoodul: Hariduspsühholoogia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7210.DT Õpianalüütika 4 4       Manisha Khulbe en
IFI7324.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 4       4 John Nietfeld en
IFI7326.DT Õpimängude arendamise pedagoogilised ja psühholoogilised faktorid 4     4   Triinu Jesmin en
IFI7332.DT Mäng kui õpikeskkond 4   4     Mikhail Fiadotau en
IFI7355.DT Digitaalse haridusinnovatsiooni rahvusvahelised perspektiivid 4 4       Linda Helene Sillat en
IFI7356.DT Hariduslik andmekaeve programmeerimiseta 4     4   Danial Hooshyar en
 
Valikmoodul: Mängude arendamine  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7334.DT Mängu matemaatika ja füüsika 4 4       Jaagup Kippar en
IFI7336.DT Tehisintellekt mängudes 4   4     Jaagup Kippar en
IFI7337.DT Graafika ja heli programmeerimine 4     4   Nuno Correia en
IFI7344.DT Mängude arendamine edasijõudnutele 4   4     Ahmed Mohamed Said Anwar Elshenawy en
IFI7357.DT Laiendatud reaalsuse töötuba 4       4 Pavel Smutný en
IFI7358.DT Mängude arendusvahendid 4 4       Suhaib Rehman Khan en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Martin Sillaots  
IFI7327.DT Õpimängu praktika 6     6   Martin Sillaots en
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 8 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTLGM/23.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTLGM/23.DT