Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7407.DT Praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practice
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Merja Lina M. Bauters
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7407.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7407.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Merja Lina M. Bauters en

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Merja Lina M. Bauters en