Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTSSM/24.DT Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele

Erialaained  
Kohustuslikud ained 54 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
AISS.200 Teenusedisaini põhimõtted 6 6       Tuomas Harviainen en
AISS.300 Jätkusuutlik disain 6   6     Thomas Olsson en
AISS.600 Ligipääsetavuse alused 6 6       Markku Turunen en
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6 6       Merja Lina M. Bauters en
IFI7412.DT Kodanikualgatus ja kaasamine 6     6   Sara Sinha en
IFI7414.DT Jätkusuutliku arengu eesmärgid ja suunised 4 4       Merja Lina M. Bauters en
ULP6613-23265 Sissejuhatus andmeteadusesse 6 6       José Braga de Vasconcelos en
ULP6613-25229 Statistika alused andmeteaduses 8   8     Nuno Fernando Oliveira Correia dos Santos en
ULP6613-4883 Geoinfosüsteemid 6   6     Paulo Alexandre Rodrigues de Vasconcelos Figueiredo en
 
Valikained  
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
AISS.400 Kasutajad ja digitaalne kirjaoskus 6   6     Jussi Okkonen en
AISS.500 Digitaalne dismodernsus: kaasav ja diagnostiline ühiskond 6     6   Riku Roihankorpi en
IFI7359.DT Info visualiseerimine ja esitus 6     6   Nuno Correia en
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6     6   Sirje Virkus en
ULP6613-24297 Masinõpe ja selle rakendused 6   6     Jorge Manuel Pereira Duque en
ULP6613-25230 Rakenduslik programmeerimine andmeteaduses 6     6   Ricardo Roberto Duarte Marau en
 
Tasandusained  
Valikained vähemalt 4 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
AISS.100 Sissejuhatus jätkusuutlikusse digiellu 4 4       Markku Turunen en
DTI7004.DT Aktiivne akadeemiline lugemine ja kirjutamine 4 4       Abiodun Afolayan Ogunyemi en
DTI7008.DT MOOCid 4 4       Merja Lina M. Bauters en
 
Uurimispädevused  
Kohustuslikud ained 20 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
AISS.700 Interdistsiplinaarne projekt 8     8   Markku Turunen en
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     James Sunney Quaicoe en
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3     3   James Sunney Quaicoe en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Nuno Correia en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9       9 Merja Lina M. Bauters en
IFI7407.DT Praktika 6       6 Merja Lina M. Bauters en
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTSSM/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTSSM/24.DT