Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information and Knowledge Management Theories and Practice
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7153.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7153.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused