Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information and Knowledge Management Theories and Practice
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7153.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7153.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Sirje Virkus  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/17.DT Infoteadus Sirje Virkus  
INITM/18.DT Infoteadus Sirje Virkus  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Sirje Virkus  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Sirje Virkus  
INITM/19.DT Infoteadus Sirje Virkus  
  1 rühm    

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Sirje Virkus  
INITM/20.DT Infoteadus Sirje Virkus  
  1 rühm    

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Sirje Virkus