Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Emotional and Social Aspects of Learning
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7044.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7044.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)